Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Charakteristika obce

Názov obce: Nemčice
Okres: Topoľčany
Kraj: Nitriansky
Prvá písomná zmienka: rok 1156
Počet obyvateľov: 968 (k 31. 12. 2011)


Obec Nemčice sa geograficky nachádza: 184 metrov nad morom v Podunajskej nížine na Nitrianskej tabuli, 5 km na ZJZ od Topoľčian v doline potok Zľavy. Pôvodne najstaršia časť obce sa rozprestierala na ľavom brehu od spomenutého potoka Zľavy, ktorý vyviera v Inoveckých horách pod vrchom Úhrad. Potok Zľavy tečie smerom na juhovýchod. V obci Chrabrany sa spája s potokom Bojňanka a spolu pri Nitrianskej strede sa vlievajú do rieky Nitry.
Pôvodný tok potoka Zľavy sme volali Starý potok. Občania Nový potok používali na pohon dvoch mlynov v obci - horného a dolného mlyna a pri moste bol brod pre kone. Primitívnou haťou smerom ne sever pri osade Izát vytvorili nové koryto - náhon zvané Nový potok. V novšej dobe v rokoch 1950 boli vzaté pramene potoka Zľavy pre účel vodovodu okresného mesta Topoľčany a tým voda potoka sa na najmenšiu mieru znížila. Spomenuté koryto Nového potoka sa takto zrušilo. Zostalo len pôvodné koryto Starého potoka, ktoré sa uživuje malým prítokom z osady Vítkovice a bočnými pramienkami z pravého a ľavého brehu. Pozemky ležiace po oboch stranách sú ešte na severnej česti chotára močaristé a neúrodné, hoci bývalý majiteľ, barón Stummer, v rokoch 1905 -1910 pozemky drenážami odvodňoval. Časom sa drenáže ílovou zeminou zaniesli a nemajú už účinku na užitočnosť pôdy. Pri južnej časti obce sa oba toky potoka spájali. Po dlhšom čase južná časť potoka sa humusom zanášala a chotárna časť Pasienky sa znehodnocovala, ostala močaristou, lebo voda z Pasienkov mala do potoka minimálny spád.

Pôda našej obce je hlinito - ílovitá. Pôda je rozdelená podľa úžitkovosti, bonity na:
1. triedne: Štvrte, Pláne, Pasienky a pánska tabľa
2. triedne: Závršiny, Hliny, Ďatelinišťa
3. triedne: Ryby, Sislačky (Turiec) Od Vítkovského

RASTLINSTVO: Občania pestovali obiloviny, krmné rastliny pre zvieratá; ďateľoviny, lucernu, menej štajerku (listnačku). Nájomca farských pozemkov pestoval aj olej ku s dobrým výnosom cez I. svetovú vojnu. Okopaniny sa pestovali pre svoju potrebu, zemiaky, kapustu a strukoviny. Pre domáce zvieratá kukuricu, kŕmnu repu. Na výrobu domáceho plátna pestovali naše priadky konope. Po vybudovaní cukrovaru v Topoľčanoch občania pestovali pre panstvo cukrovú repu.

ZVIERATSTVO: Zo zvierat chovali občania hlavne ťažné zvieratá na prácu pre obrábanie pozemkov, hlavne kone, panstvo aj voly, menší roľníci len kravy, ovce a bravčový dobytok. Zo zvieracej hydiny chovali husi, kačice a sliepky. Kravy vyháňali na pašu od leta do jesene, na spoločný pasienok pri rieke Nitre, ale paša bola viac z núdze pre nedostatok krmiva. Obyčajne kravy znižovali dojivosť pre vzdialené pastviny na 45 km. Obec mala v službe pastiera, ktorý so svojou čeľaďou pásol svine pri kriepopách a obecných cestách a od leta do jesene pásaval kravy. Z poľných zvierat: sa v chotári obce živili poľné zajace, líšky a z pernatých jarabice, bažanty a prepelice. Poľné právo prenajímal barón Augustín Stummer. Na ochranu zveri v chotári mal remízku, kde hniezdila pernatá zver a v zime bola núdzovo kŕmená. Mal zvláštneho hájnika, ktorý ochraňoval a v zimnom období kŕmil poľnú zver. Pri okružných poľovačkách v zimnom období padlo v našom chotári aj vyše 1000 kusov zajacov.

HORSTVO: V chotári našej obce nieje horstvo, ale občania vlastnili horu v chotári obce Tesáre vo výmere 98 kat. jutár. Po socializácii obce majetok občanov prešiel do vlastníctva štátu.

PODNEBIE: V obci je mierne podnebie. Väčšie zimy bývajú zriedka. Bod mrazu cez zimné obdobie neprekračuje max. -35°C. V starých archívoch niet záznamu o nižšom klesnutí teploty. Najviac škodlivé boli neskoré jarné mrazy koncom mája. Podľa výpovedi starcov sa spomína v XVII. a XIX.. stor. dva prípady. Zmrzli vinohrady, ovocné sady, orechy, okopaniny, zemiaky, kukurica a strukoviny. Bola bieda a hlad. Leto bývalo dosť teplé. Teplota niekade vystúpila aj na +40°C, podľa výpovedí starších občanov. Zväčša sa pohybovala teplota medzi +25 a +30°C. Nebezpečné boli búrky, ktoré cez žatevné práce narobili veľa pohrôm a neraz blesky zapálili stodoly roľníkov. Jesene bývali normálne, viac usmernené.

Služby : V obci sa nachádzajú tieto pohostinstvá - Vilov Mlyn, Linda, u Kopca. Možnosti stravovania sú u Kopca. Taktiež sa tu nachádzajú potraviny COOP Jednota.

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka