Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana úrody pred požiarmiVytlačiť
 

  Vážení občania !erb Okres. riaditeľ. has. a záchr. zboru Topoľčany

         V priebehu žatvy dochádza každoročne, či už k väčšiemu alebo menšiemu počtu požiarov, z rôznych príčin. Zákon  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upravuje povinnosti nielen právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ale aj fyzických osôb, ktoré je potrebné dodržiavať počas žatevných prác aj uskladňovania objemových krmovín a slamy:

 • zabezpečiť prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
 • odsúvať pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje,
 • zabezpečiť dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,
 • dodržať bezpečnostnú vzdialenosť pri umiestnení stohov slamy a sena do objemu 100 m3 minimálne 20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu a minimálne 10 m od iného stohu,
 • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň  na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, vypaľovať porasty a zakladať oheň na tých miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
 • udržiavať stroje na zber obilnín, objemových krmovín a slamy vo vyhovujúcom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

 

         Vyzývame preto občanov k zvýšenej opatrnosti  nielen na poliach, ale i v domácnostiach najmä pri vykonávaní rôznych poľnohospodárskych prác.

         V prípade spaľovania tuhých horľavých látok musí, podľa platnej vyhlášky o požiarnej prevencii, aj fyzická osoba zabezpečiť:

 • sledovať klimatické a poveternostné podmienky
 • kontrolovať miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 • zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na prípadne privolanie hasičskej jednotky,
 • vykonávať kontrolu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
 • po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov a kontrolu okolia

 

         Za porušenie uvedených povinností pri žatve a spaľovaní tuhých horľavých látok môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky  331,- €.

             Vážení občania, veríme, že urobíte všetko preto, aby zber úrody prebehol v  obci bez požiarov a ujmy na zdraví a majetku.

 

 

 


 
 

dnes je: 23.11.2017

meniny má: Klement

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka