Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v NemčiciachVytlačiť
 

i_312992 (1).jpgStarosta obce Nemčice

 

 

                                                                                                  V Nemčiciach 14.6.2017

 

 

POZVÁNKA

 

V zmysle § 13 ods. 2 písm. a/zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov pozývam Vás na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nemčiciach,  ktoré sa bude konať dňa

 

 

22.6.2017 o 18,00 hod. /t.j.štvrtok /

 

 

V KD  Nemčice

 

S nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu  OcZ
 4. Voľba  návrhovej  komisie
 5. Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2017
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Nemčice za rok 2016
 7. Záverečný účet Obce Nemčice a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 8. Použitie rezervného fondu.
 9. Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Nemčice
 10. Zásady odmeňovania poslancov v obci Nemčice
 11. Plán kontrolnej činnosti HK Obce Nemčice na II.polrok 2017
 12. Správa o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky obce Nemčice
 13. Dodatok č. 3 k zmluve o spoločnom hlavnom kontrolórovi obce
 14. Rozpočtové opatrenie č. II/2017/ST
 15. Rozpočtové opatrenie č. III./2017/OZ
 16. Zásady vybavovania sťažnosti
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

 

                                                                          Jozef Mokoš

                                                                          starosta obce


 
 

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka