Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Erb obce Nemčice

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva
Miestna volebná komisia v Nemčiciach uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa10. novembra 2018:
Za starostu obce Nemčice:

Jozef Mokoš, Smer - sociálna demokracia,  Slovensk ...viac...

Zverejnené 11.11.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Erb obce Nemčice

                                              MESTO Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
______________________________________________________________
Číslo: 2018/Výst.07507-Ku-001                 v Topoľčanoch, dňa 7.11.2018
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
O Z N Á M E N I E
 
o z ...viac...

Zverejnené 10.11.2018


 

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Erb obce Nemčice


Obec Nemčice v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Nemčice toto
 
 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.  2 ...viac...

Zverejnené 7.11.2018


 

VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2019

erb obce Nemčice

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E  
   N E M Č I C E   O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I NA ROK 2019
Č.1/2019
 
     Obec N e m č i c e     v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami    § 7 ods.  5,  6 a ...viac...

Zverejnené 5.11.2018


 

Výsledky volieb do VÚC 2017 v našej obci

i_312992 (1).jpg

 
Výsledky volieb  do VÚC 2017 - Nitriansky samosprávny kraj 
  Počet voličov zapísaných v zozname voličov 844 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 334 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 334 Počet platných lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 331 ...viac...

Zverejnené 6.11.2017


 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nemčiciach

Erb Nemčice

Obec  Nemčice,  Obecný úrad, Hlohovská 376, 955 01 Nemčice
        Starosta obce Nemčice na základe ustanovenia § 16 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)
v y d á v a  tento
    ORGANIZAČNÝ PORIADOK
OBECNÉHO ÚRADU V NEMČICIACH
viac...

Zverejnené 18.9.2017


 

Individuálna výročná správa Obce Nemčice za rok 2016

Erb OcU Nemčice

Individuálna výročná správa Obce Nemčice za rok 2016
viac...

Zverejnené 28.8.2017


 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom.


webygroup
ÚvodÚvodná stránka